Quan viatjar no és un plaer: immigrants, exiliats, desplaçats, refugiats

  • Fons bibliogràfic
  • Cultures i moviments migratoris
  • A partir de 16 anys
  • Català, Castellà
  • Linguapax i Unescocat
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 314.722 QUA

En el marc de les unitats didàctiques Linguapax, aquest material pretén oferir al professorat un instrument útil per traslladar a l'aula l'eduació en favor del multilingüisme, la pau i el desenvolupament. Aborda una qüestió d'actualitat com és la immigració i ho fa des d'una perspectiva lingüística i de les ciències socials, alhora que promou el coneixement dels nouvinguts destacant valors de respecte entre totes les cultures que conviuen a l'escola.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec