Reconsiderar la riqueza y el empleo : inserción sociolaboral y ciudadanía

  • Fons bibliogràfic
  • Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Patrick Viveret
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 331 VIV

Amb un títol eloqüent, Patrick Viveret i l'equip PROMOCIONS ens presenten un llibre que revoluciona els indicadors tradicionals de l'economia i les polítiques d'ocupació-formació.

Vivim en un període de creixement, i no obstant això, d'una banda, produïm cada vegada més riqueses, ja que nostre PIB augmenta sense parar; per un altre, el nombre de pobres no disminueix, el treball es fa precari, els salaris es congelen, el medi ambient es degrada i les tensions socials amb la inseguretat semblen agreujar-se. Per què es dóna aquest desequilibri entre la realitat que nosaltres percebem i els nostres principals termòmetres econòmics, especialment el PIB i el sacrosant creixement? Perquè la nostra avaluació de la riquesa, fundada únicament sobre la base dels indicadors monetaris no té en compte ni l'àmbit social ni l'ambiental.

Per tant, canviant la percepció de la riquesa, de l'economia, podríem trobar formes d'acció més adequades per sortir de la societat del mercat en la qual nosaltres vivim, i que troba la seva consagració en la mundialització liberal. Es tracta de superar la societat de mercat perquè nosaltres hem de ser els actors de la realitat, repensant les estratègies del desenvolupament local i les polítiques d'inclusió social amb altres indicadors més humans, justs i solidaris.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec