Renda básica incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa

  • Fons bibliogràfic
  • Drets, Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 338 ARC

“No hi ha dubte que el debat públic sobre la Renda Bàsica és cada vegada major, no solament en el Regne d'Espanya sinó en altres llocs del món. El món ha canviat molt en les últimes dècades. I molt més encara a partir de la gran crisi que va esclatar fa poc menys d'una dècada. Seguir fent proposades com si es pogués anar enrere en el temps o com si el món fos igual al d'abans de la crisi és un greu error.

Aquest llibre és el resultat d'una recerca que pot resumir-se amb aquestes paraules: la Renda Bàsica, una assignació monetària incondicional a tota la població d'una quantitat almenys igual al llindar de la pobresa, pot finançar-se mitjançant una reforma fiscal. La recerca mostra les diferents possibilitats que existeixen a partir de la realitat econòmica i impositiva del Regne d'Espanya.

La Renda Bàsica és una proposta racional i justa per al segle XXI, per al moment actual, i proposem que no es contempli com una realitat per a les dècades més llunyanes d'aquest segle que ha començat fa solament 17 anys. La Renda Bàsica és una necessitat peremptòria per al futur més immediat. Aquest llibre aporta moltes raons normatives i tècniques a favor de la Renda Bàsica incondicional.”

Calendari disponibilitat

En aquests moments no disposem d'estoc per aquests recurs.

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec