Repensar las políticas sociales. Predistribución e invención social

  • Fons bibliogràfic
  • Política i relacions internacionals
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Joseba Zalakain i Borja Barragué (Coord.)
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 330.34 REP

Al llarg dels últims anys, els països d'Europa han anat redissenyant i reorientant els seus sistemes de protecció social per donar resposta a fenòmens com l'envelliment demogràfic, la globalització o la (re)emergència de la desigualtat d'ingressos que es tradueix en un fre a la igualtat d'oportunitats i a la mobilitat social. Enfront de les alternatives exclusivament orientades a la reducció de la despesa pública, alguns països i institucions han intentat reconciliar la protecció social amb la creació d'ocupació i el control del dèficit públic, buscant models de protecció social més afavoridors del creixement de l'ocupació.

La resposta que des d'aquests països i institucions s'ha volgut donar al nou context socioeconòmic i demogràfic mundial s'ha centrat a buscar una reorientació general de l'Estat de benestar a través de l'adopció de dos models o paradigmes independents encara que estretament connectats: la inversió social i l'aposta per les polítiques predistributives.

Aquesta obra col·lectiva pretén reflexionar sobre el recorregut que aquestes dues orientacions tenen i sobre els seus límits i possibilitats. Per a això, disset experts de diverses universitats i centres d'anàlisis de les polítiques socials examinen algunes de les problemàtiques i necessitats que solen assenyalar-se a l'hora d'impulsar aquestes orientacions —les creixents dificultats per a la mobilitat social, el desplaçament del risc de pobresa a les famílies amb fills i a la joventut, la desigualtat educativa — i reflexionen sobre la forma en què aquestes orientacions podrien materialitzar-se en àmbits com la garantia d'ingressos, el mercat de treball, l'organització empresarial, els serveis socials o la fiscalitat.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec