Revolución en punto cero: Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas

  • Fons bibliogràfic
  • Feminismes i gènere, Drets
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Silvia Federici
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrónic

Revolució en punt zero tracta de la transformació de la nostra vida quotidiana i de la creació de noves formes de solidaritat. 

Aquest llibre recull més de trenta anys de reflexions i recerques sobre la naturalesa del treball domèstic, la reproducció social i les lluites
de les dones en aquest terreny ―per escapar d'ell, millorar les seves condicions o reconstruir-ho de manera que suposi una alternativa a les relacions capitalistes. Es tracta d'un llibre que entremescla política, història i teoria feminista. Però també és un reflex de la trajectòria del l'activisme polític de l'autora dins del moviment feminista i del moviment antiglobalització, i del canvi gradual que he viscut respecte al treball domèstic, passant del «rebuig» a la «valorització» del mateix, i que avui dia reconeix com a part de l'experiència col·lectiva.