Som Crítics?

  • Fons bibliogràfic
  • Pau, Antimilitarisme i Conflictes, Educació, Informació i documentació
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • Mar Rosàs i Francesc Torralba
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

La noció del Pensament Crític, Pensament Crític i filosofia, els eixos del Pensament Crític, Pensament Crític, Educació i Competències al segle XXI i les pautes per promoure el Pensament Crític. Tot un material per a poder tenir un ampli coneixement de la seva funció i aplicació en l'educació.