Terrorismeo. Disección de la barbarie

  • Fons bibliogràfic
  • Pau, Antimilitarisme i Conflictes
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Joan Antón-Mellón
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 355.02 ANT

“El terrorisme és un concepte/terme/insult que forma part de l'imaginari i de la realitat col·lectiva de grans poblacions humanes, sobretot en occident”. Així comença l'obra de Joan Antón-Mellón, “Terrorisme. Dissecció de la barbàrie” com una declaració de principis del que pretén l'obra, ni més ni menys que situar el terrorisme en el seu just context, donar una explicació racional a un fenomen no actual per descomptat, però sí essencial en la situació política i social en les albors del segle XXI.

Tan dur treball vol dir que es fa necessari contextualitzar el fenomen, situar-l'ho al seu moment històric, comparar-l'ho amb el passat i amb el present i buscar una explicació en el que podríem anomenar les condicions objectives de la societat del nostre temps. En definitiva, estudiar un fenomen que no neix del no-res i que, en el fons, ha adquirit enorme importància per diverses raons, la primera de les quals és l'enorme ressonància que se li està donant en les societats occidentals i desenvolupades.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec