Una economía de mucho cuidado. Guía didactica sobre la economia de los cuidados

  • Fons bibliogràfic
  • Economia i desenvolupament, Informació i documentació
  • de 12 a 16 anys, A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Economistas sin Fronteras
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

Una economia de molta cura pretén ser part d'un projecte més ampli, l'elaboració d'una Guia didàctica sobre Economia de les Cures, especialment pensada com a eina pedagògica destinada a docents dels centres educatius d'ensenyament secundari i de graus formatius mitjans, que faciliti aproximar a l'alumnat a una temàtica que considerem fonamental a la seva educació.
«Sense donar gens per sabut», aquesta guia anirà detenint-se en cadascun dels eixos temàtics claus entorn del món de les cures, des del propi concepte de treball o d'economia fins al de cures, feminitat o masculinitat; remetent-se sempre a exemples pràctics i propers a la població estudiantil a la qual es dirigeix.

Per a això, la Guia consta de dues parts estretament vinculades, una introducció teòrica per aproximar-nos a conceptes i debats clau, que es correspon amb el text que tens entre les teves mans; i una compilació de dinàmiques que ens servirà com a exemple de les eines pedagògiques que es poden desenvolupar per abordar aquesta temàtica amb l'alumnat de forma participativa.