Visquem la diversitat: materials per a una acció educativa intercultural

  • Fons bibliogràfic
  • Educació, Informació i documentació
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 37.035.8 VIS

Materials didàctics del projecte Visquem la diversitat, que donen orientació sobre la manera de dur a terme el treball a l'aula. S'han volgut proporcionar un conjunt d'activitats prou extens per acomplir la tasca d'apropament a les quatre cultures que es proposen: Magrib, Àfrica negra, Centre i Sud-Amèrica i el Poble Gitano. Estan estructurats de manera que cada subapartat és independent de la resta i es pot treballar per separat.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec