Amunt i Crits!

L'Associació Amunt i Crits! Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà neix l'any 2020 a Figueres, constituïda per un grup de dones amb experiència migratòria de diferents municipis de la comarca de l’Alt Empordà. 

Aquesta iniciativa arrenca amb el Programa de Dones Referents Comunitàries de l'Alt Empordà, impulsat per l'Equip d'Inclusió del Consell Comarcal i finançat per la Convocatòria Interculturalitat i Acció Social 2018 de la Fundació Bancària La Caixa.

L'Associació Amunt i Crits ! fa de pont i facilita l’acollida de les persones migrades treballant amb les administracions públiques, les AMPAS, les escoles i instituts, les associacions i entitats del tercer sector i les empreses, interessades a millorar l'acollida de les persones migrades, a promoure la diversitat intercultural i a trencar amb els estereotips i el racisme a la nostra societat, amb l’objectiu de millorar la vida quotidiana, la convivència i la cohesió social a la comarca.

Activitats i projectes que duen a terme:

1) Crear Espais d'acollida: espais de confiança per les dones migrades i les seves famílies i facilitar la informació sobre els serveis públics i la societat d’acollida.

2) Acció comunitària per donar a conèixer les cultures d’origen. Tallers sobre diversitat intercultural i Anti-rumors per sensibilitzar i combatre els estereotips, el sexisme, el racisme i la islamofòbia. Tallers de prevenció de salut comunitària, Mutilació Genital Femenina i Matrimonis Forçosos.

 3) Dinamització de grups: de dones migrades en el marc de polítiques i programes de salut comunitària, educació i atenció social bàsica.

4) Acompanyament a famílies en situació de risc: per facilitar el pont i el diàleg entre les persones nouvingudes i els serveis i les entitats que les atenen.

5) Acompanyament a mares d'adolescents i joves en la vivència de la identitat i pertinença cultural: per prevenir processos de radicalització i extremismes violents.

6) Acompanyament a joves que migren sols: per facilitar l’acollida dels joves en els serveis i famílies.

7) Acompanyament, mediació i traducció en àrab, amazigh i fula: per facilitar una millor entesa i comprensió entre les persones nouvingudes i els serveis i entitats que les atenen, sobretot en l’àmbit educatiu i de salut.

8) Formació en gènere i diversitat intercultural: en les institucions i el teixit associatiu.

9) Recerca-acció :Promoure el creuament de sabers i pràctiques i la participació de persones migrades en processos de recerca-acció per millorar i compartir el coneixement sobre gènere i diversitat intercultural i, facilitar diagnòstics-participatius amb població nouvinguda que permetin identificar necessitats socials i de salut i proposar línies d’intervenció.

 • Adreça

  C/ Pujades 44, 2n, 1a, 17600 Figueres


 • E-Mail

  amunticritsdones@gmail.com


 • Municipi

  Figueres


 • Naturalesa jurídica

  associació


 • Any de constitució

  2020