Justícia i Pau Girona

Justícia i Pau és una entitat cristiana que actúa a Catalunya des de l'any 1968 i que té per finalitat la promoció i defensa dels drets humans, la justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat i el respecte al medi ambient.

Amb aquestes finalitats, Justícia i Pau es dedica a la sensibilització i informació de la ciutadania i a la pressió política sobre institucions governamentals i partits polítics, mitjançant activitats diverses, com campanyes públiques, informes, edició de publicacions, organització de congressos, conferències, seminaris, jornades, intervencions als mitjans de comunicació, etc. Per a més informació, podeu consultar l'entrevista que vam realitzar a l'entitat. 

 • Adreça

  Antic Roca, 38 bis - 17003 - Girona


 • Telèfon 1

  650.94.78.03


 • E-Mail

  justiciaipaugirona@gmail.com


 • Naturalesa jurídica

  Associació


 • Any de constitució

  1968