Mans Unides

L'ONG Mans Unides lluita contra la fam, la malnutrició, la pobresa, la malaltia, el subdesenvolupament, la falta d'instrucció, i contra les seves causes, entre d’altres: la injustícia, la desigualtat en el repartiment dels béns i les oportunitats entre les persones i els pobles, la ignorància, els prejudicis, la insolidaritat, la indiferència i la crisi dels valors humans. Aquesta lluita la canalitzem a través de dues línies de treball prioritàries: el finançament de projectes de desenvolupament en els països del Sud i la sensibilització de la població espanyola.

 • Adreça

  Sant Joan Baptista de La Salle , 19 2n 2a - 17002 - Girona


 • Telèfon 1

  972 200 525


 • E-Mail

  girona@mansunides.org


 • Naturalesa jurídica

  Associació


 • Any de constitució

  1978