L'empadronament, un dret i una obligació

"L'empadronament, un dret i una obligació", a càrrec de Pere Cortada, tècnic de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

"L'empadronament, un dret i una obligació", a càrrec de Pere Cortada, tècnic de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.