Llei de Transparència

Com afecta la Llei de Transparència a les entitats?

Recomanacions a càrrec de Carles Serra, del CeDRe de la Coordinadora d'ONG Solidàries (assemblea, 14-01-15):

La llei de transparència ha entrat en vigor a finals d'any (10 de desembre de 2014). És una llei que no està pensada per a les entitats, tot i que aquestes l'hagin d'aplicar, i que encara no té el reglament desenvolupat.

L'han de complir aquelles entitats que rebin més de 100.000 euros anuals d'ajudes o subvencions públiques. També queden afectades les entitats que tinguin un mínim del 40% dels seus ingressos en forma d'ajudes o subvencions públiques, sempre que aquests siguin com a mínim de 5.000 euros.

La llei està pensada perquè sigui aplicable des d'internet i per tant, obliga a tenir un web des d'on penjar la informació.

DOCUMENTS que les entitats han de penjar al web:

1. Comptes anuals i informes d'auditoria externs

2. Pressupost anual i informació actualitzada de la seva execució

3. Retribució dels alts càrrecs (si n'hi ha), així com les indemnitzacions que es paguin.

4.Informació sobre convenis, contractes, etc. amb administracions públiques

5. Subvencions que es rebin

6. Organitzama, estructura organitzacional, així com trajectòries professionals dels membres.

Si necessiteu assessorament o ampliar qualsevol aspecte referit a aquesta intervenció, podeu posar-vos en contacte amb: solidaries@solidaries.org