Notícies

19/10/2020

#Cedreacasa: recursos àudiovisuals sobre el sensellarisme

El confinament ens va fer adonar de la importància de tenir un sostre digne. El proper diumenge, 25 d'octubre, és el Dia de les Persones sense llar i des del CeDRe us facilitem pel·lícules àudiovisuals per aprofundir sobre aquesta temàtica, sense moure's de casa. Foto: Fundació Arrels

El Dia de les persones Sensellar, promoguda des del tercer sector, vol visibilitzar aquesta problemàtica social i així, sensibilitzar la ciutadania i fer incidència a les administracions per tal d’acabar amb el “Sensellarisme”.

Quan parlem de «Sensellarisme» ens referim a la situació de les persones que no disposen d’un habitatge amb les mínimes condicions per viure-hi amb dignitat. I això, inclou molts matisos: persones sense sostre, persones sense llar, persones que viuen en un habitatge insegur i persones que viuen en un habitatge inadequat. Ens referim doncs, a famílies en procés de desnonament, en habitatges apuntalats o sense garanties de salubritat, persones que pernocten als albergs però que durant el dia han d’estar-se al carrer, persones en procés de sortir d’institucions, les que viuen en pisos ocupats o rellogades, etc.

Una persona que acaba al carrer és una víctima de la violència estructural i institucional que s’aplica a casa nostra, acumulada a altres causes. Algunes que dependran de la pròpia persona (vinculades a la situació familiar i xarxa social de suport: com un divorci, o la mort d’algun familiar...O vinculades directament a la seva salut, l’educació rebuda, l’edat, etc.). Les causes estructurals, vinculades a la situació econòmica del país, el mercat immobiliari i la debilitat i rigidesa de l’administració pública, el racisme i la discriminació...ens posa a totes i tots en relació directa amb la problemàtica.

Les dades

Catalunya no hi ha una dada actualitzada que permeti saber quantes persones dormen al ras. Les darreres xifres són de fa 3 anys i recull l’escandalosa suma de 5.571 persones vivint al carrer o que pernocten en albergs condicionats. Una xifra que només té en compte les persones que han estat ateses pels serveis públics, una atenció que no es dona a tots els municipis catalans.

A Girona, segons les dades de l’Estratègia integral per a l’abordatge de sensellarisme a Catalunya, son 60 les persones que dormen al carrer. Una dada que queda curta, tenint en compte que no recull -encara- les víctimes de la crisi actual agreujada pel SARS Covid-19. A més, caldria sumar-hi totes les famílies que viuen una situació que respon a les categories que engloba el terme “sensellarisme”: pisos ocupats, edificis insegurs, habitacions rellogades, etc.

 

Des del CeDRe de la Coordinadora, us animem a conèixer la problemàtica, implicar-vos en les respostes que s’organitzin als vostres municipis i a contribuir en la dignitat de totes i cadascuna de les veïnes i veïns que no tenen una clau per entrar a cap casa. Us oferim, doncs, un recull audiovisual que us permetrà reflexionar-hi i treballar-hi:

Las Invisibles (2019) >>

Cafarnaúm (2018) >>

Techo y Comida (2015) >>

Lady in the van (2015) >>

Slumdog Millionaire (2008) >>

Once (2007)>>

En busca de la felicidad (2006)>>

Oliver Twist (2005) >>

El niño (2005)>> 

Sweet Sixteen (2002)>>

Rossetta (1990) >>

Ladrón de bicicletas (1948)>>

Actualitat relacionada