15/07/2021

5 anys d’una moció històrica

El 14 de juliol de 2016, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció històrica pel moviment per la pau català: la Moció 55/XI sobre la Desmilitarització de Catalunya. El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació (CMSC) de l'Ajuntament de Girona recorda que aquesta moció ha suposat alguns avenços en el foment de la cultura de pau, mentre que Desmilitaritzem l'Educació denuncia el seu incompliment.

Coincidint amb el seu cinquè aniversari, el CMSC gironí reivindica la moció com un marc de referència per fer incidència política i per seguir treballant per a un món més just i pacífic i posa com a exemple, el fet que al 2021, i per primera vegada, la Fira ExpoJove de Girona hagi estat lliure d'exèrcits i cossos de seguretat, gràcies a aquesta moció.

Per la seva banda, Desmilitaritzem l’Educació denuncia que cinc anys després la moció continua sense aplicar-se al conjunt del territori català amb l’efectivitat que correspon i posa com a exemple, que des de la seva aprovació el 2016 l’exèrcit ha continuat estat present a la Fira d’Ensenyament de Barcelona, fins i tot en el format virtual que hi hagut durant el context de pandèmia. Tot el contrari del que ha passat a Girona, gràcies la moció, a l'aprovació d'un codi ètic promogut des del CMSC i gràcies també a " la mobilització de les entitats a Girona."

Des de la campanya Desmilitaritzem, es fa una valoració molt negativa sobre els moviments del govern i administracions implicades per garantir el compliment dels diferents punts de la moció. Per aquest motiu, inicien una campanya de denúncia que demana al Govern la implementació real de la Moció, "amb una planificació d’accions concretes per a cadascun dels incisos de la Moció i la convocatòria del Consell Català de Foment de la Pau" per a explicar aquest pla: #ImplementeuMocio55XI"

 Però què es demanava a la Moció 55/XI aprovada pel Parlament de Catalunya?

1- Que el Govern realitzi les accions necessàries per a traspassar a la Generalitat, o a l'ens local corresponent, els béns immobiliaris en desús que es trobin en el patrimoni militar, perquè puguin ser destinats a ús civil.

2-Posar fi a les desfilades militars. En coherència amb els valors de pau, que no es realitzi cap acte d'exaltació militar, de la violència i de les armes.

3- Que no es facin maniobres militars en espais civils ni es espais no militars.

4- En el cas de la Festa del Cel de Barcelona, que sigui no militaritzada.

5- Evitar la presència de l'exèrcit en centres educatius i formatius així com en espais educatius i promocionals, com ara el Saló de l'Ensenyament, el Saló de la Infància de Barcelona o la ExpoJove de Girona; entre d'altres.

6- No més ajudes a la indústria i R + D militar a Catalunya.