12/01/2021

El Llindar, nou recurs sobre el sensellarisme

La Fundació SER.GI cedeix i deixa en dipòsit al  Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat  de la Coordinadora un recurs sobre el sensellarisme editat per la  Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. El Llindar és una experiència sensibilitzadora del sensellarisme mitjançant els jocs de rol.

“El Lindar” és una activitat basada en els jocs de rol de taula adreçada a un grup (classe per exemple) d’entre 10 i 30 participants, amb l’objectiu que els participants coneguin la problemàtica de les persones sense llar o en risc de ser-ho, i de les institucions públiques i privades que intenten pal·liar aquestes situacions. L’activitat té com a fonament científic l’informe “Promoting protection of the right to housing – Homelessness prevention in the context of evictions”. i està adreçada a grups de joves a partir dels 15 anys.

La Fundació SER.GI cedeix aquest material perquè es posi en préstec de manera gratuïta a entitats, escoles, centres educatius, o col·lectius interessats, de manera gratuïta. Una bona part dels materials del CeDRe són recursos educatius i de sensibilització cedits per les mateixes entitats de la Coordinadora.

VEURE VÍDEO >>