18/09/2020

Punts de Justícia Climàtica

La nova sèrie de punts de llibre d'aquest 2020 estan adreçats a sensibilitzar sobre alguns efectes de l'emergència climàtica. Hi parlem de gestió de l'aigua, d'ecofeminisme, de pau i de boscos.

La crisi de la COVID-19 ha fet, encara més evident, els efectes de la crisi climàtica que patim com a conseqüència d'un model de producció i consum que posa en risc la nostra supervivència i impacta, especialment, i de manera injusta, a les poblacions més pobres i vulnerables del món. L'emergència climàtica és un fet i des d'e l'any passat és un dels eixos de treball de la Coordinadora d'ONG Solidàries i les entitats del territori. Una línia de treball que ja era present a la tasca del nostre teixit solidari però que ara es vol reforçar.

L'ecofeminisme com a model contraposat al capitalisme, per a fer els canvis profunds que necessitem com a societat; el desafiament que suposa la gestió més justa i sostenible dels recursos hídrics que disposa el planeta; la importància d'aturar la pèrdua dels anomenats boscos primaris, magatzems de carboni imprescindibles per a la nostra supervivència; i el reforç indispensable de la cultura de pau, si volem garantir la convivència pacífica a les nostres comunitats. Quatre breus apunts vinculats a l'emergència climàtica que posen l'èmfasi en la necessitat de fer actuacions urgents i de responsabilitzar-nos-en com a societat. Quatre punts de llibre pensats per començar a reflexionar sobre la transversalitat i efectes de l'emergència climàtica.

Algunes entitats han col·laborat, aportant les fotografies que il·lustren els punts de llibre. Els autors de les fotografies són: Pablo Tosco d'Oxfam Intermón (Aigua), Joel López de Nou Sol (Ecofeminisme), Víctor Águila de Cia Cap de Pardals i Desenvolupament Riu Senegal (Boscos), i Àlex Mas Alcoberro de Dagua ONG d'Ajuda a Colòmbia (Pau).

A partir de la setmana que ve trobareu les nous punts de llibre a les 80 biblioteques i punts de lectura que hi ha a tota la demarcació gironina. També es poden recollir a l'Espai de Solidaritat, seu de la Coordinadora d'ONG Solidàries.