15/11/2022

Recursos educatius contra el masclisme

La Fundació SER.GI amb la col·laboració del CeDRe de la Coordinadora d’ONG Solidàries, DIXIT Girona i el SIAD Girona ha elaborat una guia que recull diversos recursos per complementar el treball de sensibilització que es pugui fer a partir del visionat de l’exposició “On habita la violència masclista”, que actualment s’exposa al claustre del Centre Cultural La Mercè.

Són més d’una setantena de recursos educatius i informatius sobre el patriarcat, el masclisme, la vulnerabilitat i les violències que pateixen moltes nenes i dones, que s'ofereixen en diversos formats i s’adrecen, especialment, al treball amb alumnat de primària i secundària.   

L’assessorament en recursos didàctics del CeDRe fa referència, sobretot, a molts dels seus propis recursos, que són en préstec gratuït, i inclouen des d'exposicions, passant per jocs, a llibres o còmics. En el cas dels jocs n’hi trobem de ben diversos i classificats per edats, que plantegen des de reptes cooperatius a reflexions sobre el feminisme, a través de cartes. Igualment, s'hi inclouen alguns jocs de taula pensats exclusivament per al treball coeducatiu i de gènere.

L’apartat de lectures sobre dona i violència proposat pel CeDRe en aquesta nova guia de SER.GI és molt ampli i separat també per cicles educatius: cicle mitjà, superior de primària i per a joves, que inclou també un subapartat de còmics. El CeDRe recomana també un bon grapat de propostes audiovisuals per a ESO classificades segons si tracten la violència masclista (avortament, violació, assetjament, abús), el patriarcat i la violència en la unitat de convivència, el tràfic de dones i nenes, o de si mostren la ruptura de rols típicament patriarcals.

Finalment, en la proposta del CeDRe també hi trobareu tallers educatius i dinàmiques de grup en línia, enfocats a obrir un espai de diàleg i confiança per parlar sobre violència masclista i patriarcat. 

La nova guia de materials de suport sobre l’exposició "On habita la violència masclista" compta també amb diverses propostes del DIXIT Girona pensades per a professorat i professionals de joventut que vulguin treballar temes de violència de gènere, i amb accessibilitat en línia. La guia inclou també un recull de recursos professionals per abordar directament casos de violència masclista, a proposta del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Girona, i un apunt sobre un taller per treballar la convivència en relació amb el gènere, que s’ofereix com a acció de suport als centres educatius, per part de la Fundació SER.GI. 

La nova guia complementa l’exposició "On habita la violència masclista", que neix com una nova proposta per sensibilitzar la ciutadania en el marc del projecte “Dones Supervivents” de la Fundació SER.GI, amb el que promou des del 2016 accions en l’àmbit de l’habitatge social per tal que les dones que han patit violència masclista, i els seus fills/es, puguin refer la seva vida de manera autònoma i independent. La campanya de sensibilització vers la violència contra les dones que impulsa SER.GI entorn el 25 de novembre, inclou un concert a l’Auditori de La Mercè de Girona (24 novembre), del qual ja se’n pot reservar les entrades.