01/02/2021

Suma't als centres educatius sense armes! (febrer 2021)

Fora les armes de les escoles i altres centres educatius! La campanya Desmilitaritzem l’Educació, de la qual la Coordinadora d'ONG Solidàries en forma part, inicia la Campanya “Centres Educatius Objectors”. Una iniciativa amb la que volem animar els centres educatius de les comarques gironines a evitar l’entrada dels cossos policials armats.

Centre Eucatius Objectors no vol més armes a les aules ni als recintes i demana que les formacions i tallers que fan aquests agents, les duguin a terme altres persones amb acreditació i expertesa i sense armes.

La plataforma Desmilitaritzem l’Educació, constituïda l’any 2008 i integrada actualment per més de 100 entitats de l’àmbit educatiu i del foment de la pau d'abast català, reclama un sistema educatiu basat en la cultura de pau i la defensa dels drets humans. La campanya “Centres Educatius Objectors” que ara posa en marxa la plataforma té com a objectiu animar els centres educatius, implicant a tots els sectors que conformen la comunitat educativa, a cercar i compartir propostes alternatives perquè aquelles formacions i tallers que en l’actualitat realitzen els cossos policials armats les duguin a terme professionals amb acreditació i expertesa i que, per tant, cap arma entri en un espai educatiu.

Creiem que "cal eixar de normalitzar l’entrada d’armes a les escoles, als instituts i a la resta de centres formatius: uns espais que considerem que han de transmetre i ser garants dels valors de la pau i generadors de pensament crític."

Precisament, el passat 18 de setembre, i a instàncies de la plataforma Desmilitaritzem l’Educació, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar per majoria la Proposta de Resolució Per la construcció de la cultura de la pau i la desmilitarització que insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a actuar i a implementar aquestes mesures.

Tots els centres que es vulguin adherir a aquesta proposta, ho poden fer al següent enllaç: ADHESIONS CENTRES OBJECTORS