El reto de sostener la vida

  • Fons bibliogràfic
  • Història, Mediambient i Geografia, Informació i documentació
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Intered
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electronic

En aquesta publicació que tens entre mans et vam mostrar 24 experiències revolucionàriament acurades. Totes elles -cadascuna en el seu àmbit i a la seva manera- prioritzen la vida de les persones i del planeta i es comprometen a cuidar-la. I això és revolució? ens preguntaràs. Doncs sí, exactament això i res més que això.

Perquè a IInteRed diuen “Revolució de les cures” a aquesta forma d'activisme. No es tracta d'una revolució massiva, ni sobtada i no és notícia en els mitjans de comunicació majoritaris. I, no obstant això, ho diuen Revolució, perquè suposa una transformació radical de les formes de pensar i d'actuar majoritàries en les nostres societats actuals.

Específicament, totes les experiències que es mostren comparteixen les següents formes d'activisme:

1) Fan front al nostre model de desenvolupament econòmic capitalista. És a dir, rebutgen el protagonisme del mercat, els diners i l'enriquiment individual i, en canvi, prioritzen el benestar col·lectiu i una vida “digna de ser viscuda” per a totes les persones. Aquesta vida “digna de ser viscuda” és una vida lligada a la comunitat, a un “visquem bé totes les persones del planeta” i, superant completament la dimensió material i de consum, valora i prioritza les relacions entre les persones, amb la naturalesa i amb tots els éssers vius que l'habitem. Conseqüentment, les 24 experiències treuen a la relluir conceptes com a “crisis de cures”, “crisi ambiental”, “deute ecològic”, “deute de cures”, “organització social de les cures”, “feminització de les cures”, “cadenes globals de cures” o “pobresa de cures”.

2) Reivindiquen una nova organització social de les cures. Molt més allà de, “simplement”, revaloritzar i redistribuir les cures, la seva reivindicació és descentralitzar als mercats i posar-los al servei de la vida, de manera que organitzem les nostres societats entorn de la vida mateixa i a cura d'ella en totes les seves formes.

3) Practiquen la CUradania en la seva actuar diari. Partint que la participació és fonamental si volem transformar la societat, fan seus els lemes “el personal és polític” i “pensa col·lectiu, actua personal” i practiquen la *cUIdadanía, és a dir, una ciutadania que només s'entén unida al dret a cura de totes les persones.