Millorem els nostres projectes

"Millorem els nostres projectes" és un nou espai mensual dins de l'assemblea, que té com a objectiu la millora i el foment de les bones pràctiques. També vol ser un espai on compartir coneixements, crear sinergies i reforçar la nostra intervenció en els projectes de cooperació al desenvolupament.